overzicht 1
overzicht 2
overzicht 3
overzicht 4
overzicht 5
overzicht 6


SM's, 'Zes Fascinaties'


Hierboven een impressie van de expositie 'Zes Fascinaties' in het SM's, Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. Zes Bossche kunstenaars werden uitgenodigd om werken te laten zien waarin expliciet zijn/haar fascinatie tot uiting komt. Exposanten waren: Har van der Put, Florette Dijkstra, Wim van de Voort, Jolanda van Gennip, Ivonne van der Velden en Mark Robert Peters. De expositie was van 24 september t/m 23 oktober 2005 te zien. Hieronder een stukje uit het Brabants Dagblad gepubliceerd eind oktober.

'Hoekje Bossche kunstenaars is onzin'

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch toonde plaatselijke kunstenaars. Dat verdient navolging.

door Gerrit van den Hoven

"Het was wat krap", zegt de Bossche kunstenares Florette Dijkstra. We zaten met zes kunstenaars op een kleine ruimte. Maar ik heb veel reacties gehad van andere kunstenaars uit Den Bosch. Alleen daarom al is het goed om in je woonplaats te exposeren. 'Zes Fascinaties' was de expositie in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch die afgelopen weken te zien was. Zes in Den Bosch wonende kunstenaars (Florette Dijkstra, Jolanda van Gennip, Ivonne van der Velden, Wim van de Voort, Mark Robert Peters en Har van der Put) kregen de kans werk te tonen. Het is het museum goed bevallen, zegt tentoonstellingsmaker Bart Rutten van SM's. De expositie was nog gemaakt door Wim van Bergen die met pensioen gaat. Rutten is zijn opvolger. Hij bekijkt hoe het Bossche museum verder moet met het tonen van plaatselijke- en of regionale kunstenaars in het gebouw. Rutten: "Ik heb begrepen dat het nu vooral ging om kunstenaars die los van de branden in de wereld hun eigen wereld blijven scheppen. Maar het is niet de bedoeling om nu standaard elke drie maanden een hoek van het museum in te ruimen voor regionale kunstenaars." Rutten zegt aansluiting te willen zoeken bij activiteiten in de stad. Of door plaatselijke kunstenaars een samenwerkingsverband te laten aangaan met landelijk of internationaal werkende kunstenaars. Kunstenaar Har van der Put hoopt dat kwaliteit de doorslag blijft geven. "Een Bosch' hoekje in het museum is onzin." Volgens collega Ivonne van der Velden zou het juist goed zijn om altijd werk te tonen van plaatselijke kunstenaars. Dijkstra zou graag zien dat het museum zich actief blijft opstellen. "De gesprekken met de kunstenaars in het museum waren erg levendig. Dan zie je direct dat het een goede invloed heeft op het Bossche kunstklimaat."