LOGOS PROJECT (met Rommert Caljé)

Zie ook www.logosproject.nl

logos1
logos2
logos3
logos4
logos5
logos6
logos7
logos8
logos9
logos10
logos11
logos12Logos werd door Heraclitus, een van de bekendere presocratici gebruikt om de menselijke kennis en inherente orde in het universum te kenschetsen, een wetmatigheid die in het gehele universum aanwezig, of door de goden ingesteld, is. Dit ziet hij achter de veranderlijke dagelijkse werkelijkheid, die hij met zijn panta rhei verwoordt.
De Stoici verstonden onder logos de levenskracht van het universum. De logos vormt de oorsprong van het universum, een soort oerfenomeen, waar alle werkingskracht uit voorkomt. Logos symboliseert hiermee bijvoorbeeld het principe van Causaliteit (wet van oorzaak en gevolg). Het is een principe dat van binnenuit werkt, het staat niet tegenover de materie.

Het Logos Project is een onderzoek naar evoluerende en symmetrische vormen en patronen die een andere blik werpen op de vertrouwde dimensie van water; de bron van al het leven.
Globaal gezien oogt water transparant en leeg maar door het in beweging te zetten volgens een bepaald procedée ontstaat er een nieuwe rijkdom van vormen en patronen die de sleutel lijken te zijn van de essentie van al het leven; symmetrie.

Het project refereerd aan het onderzoek van de wetenschapper Hans Jenny die met zijn ontwikkelde Cymatics methode golf-fenomenen bestudeerde.
In de snaartheorieen wordt al gesproken van vibrerende minideeltjes die de bouwstenen zijn van alles; materie en het leven zelf.

Symmetrie ontstaan door vibratie.

Bij het Logos Project wordt water kunstmatig in beweging gebracht. Maar hoe zit het met de "oervibratie" van alle materie? Je kan misschien spreken van een "goddelijke" vibratie die de kern van al het leven bepaald.

Hieronder een gedeelte van een film van het Logos project.