City 3-1, metalic lambdaprint op dibond, 40 x 40 cm (2004)
City 3-2, metalic lambdaprint op dibond, 40 x 40 cm (2004)
City 4-1, metalic lambdaprint op dibond, 60 x 60 cm (2005)
City 4-2, metalic lambdaprint op dibond, 60 x 60 cm (2005)
City 4-3, metalic lambdaprint op dibond, 60 x 60 cm (2005)
City 4-4, metalic lambdaprint op dibond, 60 x 60 cm (2005)
City 4-5, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)
City 4-6, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)
City 4-7, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)
City 4-8, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)
City 4-9, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)
City 4-10, metalic lambdaprint op aluminium, 30 x 45 cm (2005)

Cities, fotowerken 2004-2005

In 2004 maak ik foto's van kleimaquettes met als titel "City". De foto’s zijn autonoom en ik presenteer ze ook als zodanig. Onderwerp van de foto’s is de stad als utopie aan de ene kant en als symbool van vergankelijkheid aan de andere. Het gaat om het visionair weergeven van een mogelijke toekomst of een paralelle werkelijkheid.
Ook is er een behoefte om een nieuwe wereld te scheppen en de beelden in mijn hoofd vorm te geven. Ik heb mij onder andere laten beinvloeden door de beeldcultuur van de science-fiction. Bij de meeste sf-films echter is de architectuur ondergeschikt aan het verhaal. Bij mijn fotowerken speelt hij de hoofdrol. Het is echter architectuur met een twist want als je goed kijkt zijn de op het eerste gezicht normale flats, moskeeen en wegen niet regulier. Het is architectuur die te bizar is om echt te bestaan.
Door de foto's te bewerken verkrijgen ze een realisme die de maquette ontstijgt. De sfeer van de bewerkte foto is van wezenlijk belang. Het gaat om het bereiken van een illusionair realisme die een nieuwe werkelijkheid suggereerd.
Fictie en feit zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Het gaat uiteindelijk om de ervaring van het onervaarbare.