Artchitecture on the spot-14
Artchitecture on the spot-19a
Artchitecture on the spot-19b
Artchitecture on the spot-1a
Artchitecture on the spot-21
Artchitecture on the spot-overzicht


ARTCHITECTURE ON THE SPOT (met Jan Vermeulen) 2002

Voor alle duidelijkheid 'artchitecture' is geen contaminatie of andere schrijffout, maar een welbewuste schrijfwijze.
'Artchitecture' zou je in figuurlijke zin kunnen opvatten als het bouwen of construeren van kunst en in letterlijke zin als een symbiose tussen kunst en architectuur. Twee disciplines, die elkaar steeds vaker overlappen en waar de scheidslijn vervaagd. Functionaliteit is niet altijd een uitgangspunt voor architectuur en aan de andere kant kan functionaliteit wel een belangrijk criterium vormen voor kunst.
De vraag die wij ons stelden was; kunnen wij artchitectonische elementen vinden in een op het eerste gezicht van kunst en architectuur verstoken gebouw (Artots, s-Hertogenbosch) en daaraan gekoppeld welke beïnvloeding hierbij van belang is.
Het zijn niet de minste zaken die wij aan de orde stellen, maar het zijn wel essentïele vraagstukken, waarmee je in de kunst regelmatig mee geconfronteerd wordt.
Het onzekere idee elementen te zoeken in een onbekende ruimte was een grotere uitdaging dan aanvankelijk gedacht. Wij begaven ons in de micro- en macrowereld van het gebouw en vonden tal van 'artchitectonische' elementen. Je leert bewust een ruimte af te tasten en ontdekt fantastische vormen, structuren en kleuren. Zelfs chaos is terug te voeren op ordeningen. De moeilijkheid zat hem in het feit de elementen te isoleren die de juiste spanning opriepen en nieuwsgierigheid aanwakkerden.
Als je het hebt over de kern van het project kan je zeggen dat het draait om het vinden van 'kunst' en 'architectuur' in één en hetzelfde element.
Die elementen hebben wij bewerkt en gebruik gemaakt van dislocatie waarbij wij in dit verband bedoelen; elementen isoleren van hun omgeving waardoor de functie van het element veranderd wordt of geneutraliseerd.
De uiteindelijke visualisatie vond plaats tijdens de expositie "What's happening II" bij stichting Artots in s-Hertogenbosch in de vorm van een dia-installatie.